HOCALARIMIZ

Koordinatörümüz Ali TOPAKKAYA

2009 YILINDA KAYSERİ DE KOORDİNATÖR ALİ TOPAKKAYA YÖNETİMİNDE FALİYET GÖSTERMEYE BAŞLAYAN GALATASARAY SPOR OKULU BİR ÇOK GENÇ YETENEĞİ HEDEFLERİNE ULAŞTIRMAK İÇİN KÖPRÜ VAZİFESİ OLMUŞTUR.

MAHMut koç

MESUT
KARAKUŞ

Onur Muhammed
KARAARSLAN